تعرفه ها

تعرفه ها


مشترکین گرامی در صنعت چهاردانگه
با توجه به سیاست کاری و طرح تکریم ارباب رجوع وبسایت صنعت چهاردانگه در نظر دارد جهت برآورد بازخورد ثبت و حفظ راندمان آگهی تبلیغات موجود در وبسایت در هر بخش تعداد محدودی از فعالان حوزه صنعت، تجارت، خدمات و آموزش که متعهد از حوزه کیفی و مقتدر از حوزه ارائه خدمات را معرفی نماید و با توجه به این سیاست کاری کلیه قسمت های وبسایت در تعداد محدود و با تعرفه واحد محاسبه می گردد.

جدول تعرفه آگهی های متنی


مدت زمان سرمایه گزاری تعرفه سرمایه گزاری اعتبار هدیه تعرفه سرمایه گزاری
(با احتساب هدیه)
یک ماه 20000 تومان - 20000 تومان
سه ماه 60000 تومان 10000 تومان 50000 تومان
شش ماه 120000 تومان 20000 تومان 100000 تومان
نه ماه 180000 تومان 30000 تومان 150000 تومان
دوازده ماه 240000 تومان 40000 تومان 200000 تومان


جدول تعرفه آگهی های عکس دار ثابت یا متحرک


مدت زمان سرمایه گزاری تعرفه سرمایه گزاری اعتبار هدیه تعرفه سرمایه گزاری
(با احتساب هدیه)
یک ماه 40000 تومان - 40000 تومان
سه ماه 120000 تومان 20000 تومان 100000 تومان
شش ماه 240000 تومان 40000 تومان 200000 تومان
نه ماه 360000 تومان 60000 تومان 300000 تومان
دوازده ماه 480000 تومان 80000 تومان 400000 تومان
جهت کسب اطلاعات بیشتر و حضور در سایت صنعت چهاردانگه تماس حاصل فرمایید
info [at] chahardange.com 021-66699011